,

Ogłoszenia dodane: 03.12.2018 12:38 | wyświetlenia: 72

Restrukturyzacja Zadłużonych Spółek oraz JDG/pomoc KAS/US/ZUS 233/299/586 K.s.h

 • Restrukturyzacja Zadłużonych Spółek oraz JDG/pomoc KAS/US/ZUS 233/299/586 K.s.h

  Restrukturyzacja w połączeniu z przejęciem spółki
  Proces retrukturyzacji spółki wiąże się z przejęciem jej udziałów - co pozwala wprowadzić skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje między wierzycielami a zarządem spółki, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu. Działania nasze zakładają:
  - zakup udziałów w spółce, która znalazła się na skraju bankructwa.
  - usługi doradcze dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową lub karną za zobowiązania zadłużonej spółki .
  Występowanie w roli upadłego.
  Podjęcie się negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
  Wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową na skutek działań niesolidnych kontrahentów, sezonowych przestojów w płatnościach bądź innych czynników.
  Zoptymalizujemy Twoją działalność pod kątem zabezpieczenia przed możliwymi roszczeniami osób trzecich, firm instytucji ( konfiskata rozszerzona) od rejestracji w KRS/CEiDG po sprzedaż/likwidację/upadłość, oferujemy także działania związane z ochroną antywindykacyjną oraz majątku prywatnego, budowanie aktywów oraz optymalizacja Spółek/JDG w kontekście antywindykacji oraz obrony przed art. 233/299/586 K.s.h. jak i ochrona w trakcie/przed kontrolą z US/ZUS/PIP/PIH/KAS etc. DEBERG LIMITED 794-784-794 email: deberg@skupspolek.com www.skupspolek.com

  Nadawca: kupię spółkę

Powrót