,

Ogłoszenia dodane: 15.05.2018 13:35 | wyświetlenia: 214

o art. 299/586 ksh wiemy wszystko / Skup Spółek i JDG

 • o art. 299/586 ksh wiemy wszystko / Skup Spółek i JDG

  Nasza działalność to przede wszystkim podjęcie czynności zmierzających do ograniczenia

  odpowiedzialności zarządu za zobowiązania spółki wynikające z art. 299 K.s.h oraz art. 586

  K.s.h.
  - masz kontrolę lub się jej spodziewasz z US KAS UKS ZUS PIP PIH ?
  - Zagubiłeś dokumentację finansową.
  - Masz wątpliwości co do zastosowania przepisów.
  - Obawiasz się o zagrożony windykacją majątek prywatny, narażony na utratę w związku z

  prowadzoną działalnością gospodarczą.
  Oferujemy :
  - Zakup udziałów spółki lub Jednoosobowej Działalności Gospodarczej.
  - Doradztwo dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową, lub karną, za

  zobowiązania zadłużonego podmiotu.
  - Wystąpienie w roli upadłego.
  - Podjęcie negocjacji z wierzycielami i pracownikami.
  - Wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową

  na skutek różnych czynników.
  - Wdrożenie odpowiedniej struktury w celu prowadzenia bieżącej działalności .
  - Pomoc/optymalizacja działań w kontekście KAS/JPK oraz 299/586 ksh
  - Optymalizacja zadłużonych Jednoosobowych Działalności Gospodarczych Spółek Cywilnych

  etc.
  - Pełna obsługa prawna
  Kontakt mobile: +48 601-685-195 email: biuro@fabrykakreatywna.com www.fabrykakreatywna.com

  , lub zapraszamy na spotkanie do naszego biura znajdującego w Warszawie.

  Nadawca: skup spółek

Powrót