,

Firmy dodane: 19.11.2010 20:51 | wyświetlenia: 1218

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Buczyłko

 • NAZWA

  Kobierzyce 55-040, Sportowa 46B

  tel. kom. 602-100-569  

  Adres email:  mb.kancelaria@wp.pl
  Strona www: http://buczylko-kancelaria.pl/

  Zakres przedmiotowy świadczonych przez nas usług obejmuje następujące zagadnienia prawne:
  a) tworzenie oraz pełna obsługa przedsiębiorstw:
  * organizowanie działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółek prawa handlowego (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka partnerska), spółki cywilnej,
  * przygotowanie umów spółki, rejestracja, zgłoszenie administracyjne,
  * kompleksowa obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  * przygotowanie wszelkich aktów z zakresu prawa pracy i zakładowego porządku pracy,
  b) udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych:
  * udzielanie ustnych, telefonicznych lub w formie elektronicznej porad prawnych,
  * szkolenie pracowników w zakresie zmian prawa pracy oraz zabezpieczenia praw Klienta w kontaktach handlowych,
  * sporządzanie pisemnych opinii prawnych w zakresie problemów prawnych, zasadności wszczynania i prowadzenia sporów sądowych, wskazywanie propozycji rozwiązania problemów prawnych,
  c) konstruowanie umów handlowych i korporacyjnych:
  * przegląd i analiza umów, porozumień, kontraktów,
  * sporządzanie projektów umów wewnątrzzakładowych jak i z kontrahentami zewnętrznymi,
  * uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami w zakresie ostatecznego ustalenia treści umowy,
  * pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji,
  d) reprezentacja w sprawach sądowych, rejestrowych i pozasądowych:
  * prowadzenie postępowań sądowych przed sądami gospodarczymi,cywilnymi, pracy i sądami administracyjnymi,
  postępowanie przed Krajowym Rejestrem Sądowym - zarejestrowanie i ujawnienie zmian, sporządzanie wniosków i formularzy,występowanie przed Sądem,
  * postępowanie w przedmiocie zastawu rejestrowego,
  e) prowadzenie egzekucji i windykacji pieniężnej:
  * występowanie z wnioskami o wszczęcie egzekucji do komorników,
  * sprawowanie kontroli prowadzonych postępowań egzekucyjnych i wszczynanie egzekucji z nieruchomości dłużników,
  * występowanie do sądu o wyjawienie majątku przez dłużnika,
  * zawieranie ugód z dlużnikami.
zgłoś błąd »

Komentarze wyraź swoją opinię

Dodaj opinie o firmie

Zamieszczone powyżej opisy są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu kobierzyce24.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Powrót